czwartek, 10 grudnia 2015

Promocja książki dr Bogumiły Dumowskiej "Bartosz Paprocki herbu Jastrzębiec­ renesansowy pisarz spod Sierpca: czasy, człowiek, dzieło"2 grudnia br. w Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu odbyła się promocja książki dr Bogumiły Dumowskiej "Bartosz Paprocki herbu Jastrzębiec­ renesansowy pisarz spod Sierpca: czasy, człowiek, dzieło". Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotogramów prezentująca ilustracje do książki oraz zdjęcia czeskich miejscowości Kromieryż i Budynie, gdzie przebywał Paprocki i gdzie powstały jego herbarze szlachty morawskiej i czeskiej. Książka dr Bogumiły Dumowskiej była finałowym elementem projektu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej "Przeszłość fundamentem naszej tożsamości. Ziemia Sierpecka Bartoszowi Paprockiemu ­ w hołdzie", projektu wspartego finansowo przez Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm jutra". W promocji uczestniczył burmistrz Sierpca, p. Jarosław Perzyński, reprezentujący sierpeckie władze samorządowe, które również wsparły projekt, p. Jan Rzeszotarski, przewodniczący Rady Powiatu i dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ks. Dziekan Andrzej Więckowski, proboszcz parafii farnej, Katarzyna Kordulasińska, dyrektor Gimnazjum Miejskiego, b. komendantka Hufca ZHP w Sierpcu, koordynatorka rajdu harcerskiego szlakiem im. Bartosza Paprockiego, nauczyciele ­ pasjonaci harcerstwa i historii lokalnej, którzy opiekowali się harcerzami podczas rajdu, członkowie sierpeckiego oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pozostali mili goście, którym bliska jest idea "małej ojczyzny". Zebranych powitali dyrektor CKiSz, Jarosław Żmijewski, oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, Zdzisław Dumowski, który przedstawił zamysł projektu Towarzystwa, a następnie harcerze z Rościszewa zaśpiewali kilka harcerskich piosenek przy akompaniamencie p. Renaty Domańskiej. Dr Bogumiła Dumowska, autorka książki, w swoim wystąpieniu przedstawiła postać Bartosza Paprockiego, szlachcica dobrzyńskiego (według dawnego podziału terytorialnego), ożenionego z córką kasztelana sieprskiego, członka wspólnoty rozległej w XVI wieku sieprskiej wspólnoty parafialnej. Bartosz Paprocki jako autor herbarzy szlachty polskiej, morawskiej, czeskiej i częściowo śląskiej łączy dwie nacje: polską i czeską. Paprocki jako heraldyk, bajkopisarz, autor pierwszego w języku polskim dziełka wojskowego, autor satyr obyczajowych, tłumacz i komentator polityczny to człowiek Renesansu, humanista, którego twórczość (zwłaszcza herbarze) podkreślają wartość "cnoty szlachectwa" jako najwyższej wartości dającej honor, moc i zaszczyt. Obecność oryginalnych XVI ­ wiecznych dzieł Paprockiego w największych bibliotekach naukowych na świecie (również w formie zdygitalizowanej) świadczy o tym, że dzieło Paprockiego przekraczając granice kultury lokalnej i regionalnej przynależy do renesansowego dziedzictwa XVI ­ wiecznej Europy. Interesująca dyskusja po wystąpieniu Autorki dotyczyła burzliwych, osobistych losów pisarza oraz recepcji jego dzieł w Polsce i w Czechach.