niedziela, 20 września 2015

Szlakiem im. Bartosza Paprockiego

Częścią projektu „Przeszłość fundamentem naszej tożsamości. Ziemia Sierpecka Bartoszowi Paprockiemu – w hołdzie” była organizacja rajdu pieszego dla 100 harcerzy z sierpeckiego Hufca ZHP w dniach 11-12 września 2015 r. Faktycznie w rajdzie wzięło udział 115 harcerzy z 9 drużyn oraz 15 opiekunów i osób wspomagających rajd. Łącznie 130 uczestników. Drużyny harcerskie miały się poruszać nowo wytyczonym szlakiem. Do ich dyspozycji dano wydany w ramach projektu folder opisujący zielony Szlak im. Bartosza Paprockiego.
Można zaplanować początek pieszej lub rowerowej wędrówki od Sierpca przez południowy skraj lasu na Żarówce, Babiec Piaseczny, Babiec Więczanki, Babiec Rżały, Łukomie, Gugoły, Starą Wolę (miejsce urodzenia Paprockiego – dawniej Paprotki Gugoły), Blizno, a skończyć w Szczutowie. Cały Szlak liczy 25,8 km. Rajd z uwagi na drużyny młodszoharcerskie skrócono do 13 km. Jego start wyznaczono w Łukomiu.
 Pierwszy dzień rajdu przywitał harcerzy piękną słoneczną pogodą, wymarzoną dla realizacji zadań rajdu. Szlak prowadzi przez miejscowości, w których żył niegdyś wybitny, renesansowy heraldyk, autor polskojęzycznych herbarzy „Panosza” (1575), „Gniazdo cnoty” (1578), „Herby rycerstwa polskiego” (1584) oraz czeskojęzycznych herbarzy szlachty morawskiej „Zrcadlo slawného margrabstwí morawského” (1593), jak również szlachty czeskiej „Diadochos” (1602). Drugiego dnia powrót ze Szczutowa do Sierpca (13 km) odbywał się  polnymi drogami i leśnymi duktami.
Komendantka sierpeckiego Hufca ZHP, druhna Katarzyna Kordulasińska, przygotowała program rajdu i opracowała całą logistykę, natomiast dr Bogumiła Dumowska opracowała dla harcerzy Kalendarium życia i twórczości Bartosza Paprockiego oraz cytatnik z najbardziej charakterystycznymi fragmentami jego dzieł. Kalendarium i cytatnik zostały wykorzystane przy realizacji zadań rajdowych, kiedy rywalizujące grupy harcerzy zdobywają punkty także za posiadaną wiedzę. Tym razem była wymagana podstawowa wiedza o Bartoszu Paprockim.
Finał pierwszego dnia rajdu odbył się w hali sportowej w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie podczas tradycyjnego świeczkowiska. Pieśń „Płonie ognisko i szumią knieje...” rozpoczęła spotkanie. Meldunki przybocznych, piosenki harcerskie, zabawa... i gawędy zaproszonych gości. Zdzisław Dumowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, koordynator projektu  „Przeszłość fundamentem naszej tożsamości. Ziemia Sierpecka Bartoszowi Paprockiemu – w hołdzie” opowiedział o znaczeniu postaci naszego krajana dla kultury polskiej i szerzej – europejskiej. Dr Bogumiła Dumowska, autorka powstającej książki „Bartosz Paprocki herbu Jastrzębiec – renesansowy pisarz spod Sierpca” opowiedziała o największym, monumentalnym herbarzu Paprockiego „Herby rycerstwa polskiego” dedykowanym królowi Stefanowi Batoremu. Promocja książki jest finałowym elementem projektu i została zaplanowana na początek grudnia br. Ryszard Seidel, znakarz z wieloletnim doświadczeniem z Bydgoszczy, opowiedział o tajnikach swojej pracy nad wytyczeniem nowego sierpeckiego szlaku, a Paweł Gąsiorowski, asystent koordynatora projektu, zachęcał harcerzy do poznawania historii własnych rodzin i budowania drzew genealogicznych.
Finałem drugiego dnia rajdu był capstrzyk na Skwerze im. Bartosza Paprockiego w Sierpcu. Rada Miasta Sierpca uchwałą z dnia 15 lipca 2015 r. nadała skwerowi przy zbiegu ul. Braci Tułodzieckich oraz ul. Płockiej imię Bartosza Paprockiego. Odbyło się odsłonięcie ozdobnej  tablicy z nazwą Skweru  wyrzeźbionej przez Edmunda Szpanowskiego – artystę rzeźbiarza z Sierpca o ponad 40-letnim artystycznym dorobku oraz oficjalne podsumowanie rajdu, w którym uczestniczył burmistrz miasta p. Jarosław Perzyński, wiceburmistrz p. Ewa Leszczyńska, grono radnych miejskich oraz zaproszeni goście. W rywalizacji drużyn podczas rajdu najlepsza wśród drużyn starszoharcerskich okazała się 4 DSH im. Szarych Szeregów z Rościszewa. Drugą była 7WD z Gójska, trzecią 8 WDSJ Wagabunda z Mochowa. Wśród drużyn młodszoharcerskich zwyciężyła 16 DH z Lelic, drugą była 14 DH z Gozdowa, trzecią 9DH z Rościszewa, a czwartą 1DH im. Szarych Szeregów z Sierpca. Obsługiwała trasę 11 DSH Sami Swoi z Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu i 3 SGDH Semper Magna z Sierpca. Wręczono dyplomy i nagrody. Koordynator projektu Zdzisław Dumowski miał krótkie wystąpienie, w których wyjaśnił ideę projektu nastawionego na przypomnienie postaci Bartosza Paprockiego dla nas, współczesnych. Podkreślił znaczenie wiedzy o przeszłości własnej rodziny, historii najbliższej okolicy i kraju dla poczucia własnej wartości i zachowania tożsamości. Na koniec burmistrz Jarosław Perzyński podziękował wszystkim za współpracę przy realizacji zarówno rajdu, jak i całego projektu.
                                                                                                                             (zd)